صندلی پلاستیکی دانش آموزی  نسل جدیدی از صندلی محصلی هستند که ساخته شده از پلاستیک فشرده ی بسیار با دوام هستند. جنس مواد به کار رفته در تولید این صندلی ها در تولیدی صندلی پلاستیکی ، قابل قیاس با صندلی های پلاستیکی قدیمی که بعد از مدتی استفاده دچار شکستگی و یا کمرنگ شدن می شد، نیست.