صندلی پلاستیکی فست فود

تجهیز فست فود هارلو یکی از پروژه های سال گذشته بوده که پلاستیک چیر انجام داده است . فست فود هارلو به دلیل وسعت بزرگ و فضای باز نیاز به صندلی هایی با طراحی و رنگی داشته که به فضای باز جلوه دهد .

در ادامه عکس ها بیشتری از فست فود هارلو قرار داده ایم . رضایت مشتری بزرگترین تبلیغ برای تولیدی صندیل پلاستیکی ماست . بدون شک کسب رضایت همه مشتریان کار دشواری است اما پلاستیک چیر توانسته تمامی مشتریان خود در طی این سالها راضی نگه دارد .

 

تولیدی صندلی پلایستیکی
تولیدی صندلی پلایستیکی
تولید کننده صندلی پلاستیکی
تولید کننده صندلی پلاستیکی